Selecteer een pagina

VROEG STILLEVEN MET VERBORGEN ZELFPORTRET VAN KEES VAN URK.

De schilder Kees van Urk (1895-1976), officieel Cornelis Jan van Urk, genoot zijn opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In 1916 richtte Van Urk samen met Theo van Doesburg (1883- 1931) en J. J. P. Oud (1890-1963) het Leidsche Kunstgenootschap De Sphinx op. Van Urk woonde tot 1920 in Leiden. In Blaricum waar Van Urk later woonde, had hij een eigen kunstgalerie, waar hij ook werk van andere kunstenaars verkocht. Zijn woning aan de Zwaluwenweg nr. 4 is een ontwerp van Gerrit Rietveld (1888-1964). Eenvoud is het kenmerk van de werken van Van Urk. Dit stilleven (marouflĂ©) uit 1914 lijkt een blik op een zolder te zijn. In de achtergrond staat namelijk een schuine spiegel, waardoor objecten zowel met hun lichte voorkant als met hun donkere achterkant worden getoond. De weerspiegeling heeft een kubistische inslag. Er is ook – elders niet zichtbaar – een boek te zien en een donker zijprofiel van een gezicht met schouderpartij. Dit profiel is waarschijnlijk een zelfportret van Van Urk, die toen 19 jaar oud was. Het stilleven is rechtsonder gesigneerd ‘C.J van Urk, VI 1914’. Afmetingen (inclusief lijst) 63 x 62 cm. Prijs op aanvraag

EARLY STILL LIFE WITH HIDDEN SELF PORTRAIT BY KEES VAN URK.

The Dutch painter Kees van Urk (1895-1976), officially named Cornelis Jan from Urk, was educated at the Academie of Fine arts in The Hague. Van Urk founded in 1916 together with Theo van Doesburg (1883-1931) and J. J. P. Oud (1890-1963) the Leidsche Kunstgenootschap (Leiden art society) ‘De Sphinx’. Van Urk lived until 1920 in Leiden. In Blaricum where Van Urk later lived, he had a private art gallery, where he also sold work by other artists. His house on the Zwaluwenweg No. 4 is designed by Gerrit Rietveld (1888-1964). Simplicity is the hallmark of the works of Van Urk. This still life (marouflĂ©) from 1914 seems a look on an attic. In the background stands namely an angled mirror, so the objects are both with their light front and with their dark back are shown. The reflection of the mirror has a Cubist approach. There is also – elsewhere not visible – to see a book and also a dark side profile of a face and a shoulder. This profile is probably a self portrait of Van Urk, who was then 19 year old. The still life is signed lower right ‘ C. J van Urk, VI 1914 ‘. Dimensions (frame included) 63 x 62 cm. Price on request

 

Vroeg stilleven met verborgen zelfportret van Kees van Urk-1

 

Vroeg stilleven met verborgen zelfportret van Kees van Urk-5

 

Vroeg stilleven met verborgen zelfportret van Kees van Urk-2

 

Vroeg stilleven met verborgen zelfportret van Kees van Urk-3

 

Vroeg stilleven met verborgen zelfportret van Kees van Urk-6

 

Vroeg stilleven met verborgen zelfportret van Kees van Urk-7