Selecteer een pagina

Vroeg tulpenschilderij door Bram Bogart.

Bram Bogart (1921-2012) of Abraham van den Boogaart was een bekende Nederlands/Belgische abstracte kunstschilder. Bram werkte onder meer in Den Haag (1943 tot 1948) met afwisselende verblijven in Delft en Frankrijk. Vanaf 1950 legde hij zich toe op abstract schilderen. Hij behoorde in de jaren ’50 tot de meest vooruitstrevende kunstenaars van de zogenaamde ‘informelen’ (art informel). Dit olieverfschilderij dateert waarschijnlijk uit de periode 1943-1950. Bram was opgeleid als huisschilder, zodat hij heel ervaren was met het mengen van zijn eigen bijzondere verfsubstanties. Olieverf ‘doorsloeg’ hij namelijk met water. Daardoor kon hij zijn enorme dikke, pasteuze olieverfschilderijen zo krijgen dat ze van binnenuit geheel doordroogden en niet, zoals veel schilderijen van Karel Appel gingen uitzakken. Afmetingen 70 x 40 cm. Prijs op aanvraag.

Early tulips painting by Bram Bogart.

Bram Bogart (1921-2012) or Abraham van den Boogaart was a well-known Dutch/Belgian abstract painter. Bram worked in the Hague (1943 to 1948) with alternating stays in Delft and France. From 1950 he dedicated himself to abstract painting. This oil painting is probably from the period 1943-1950. He belonged in the 1950s to the most progressive artists of the so-called ‘ informal artists ‘ (art informel). Bram was trained as a house painter, so he was very experienced with mixing his own special paint substances. Oil painting he mixed with water. Thereby he could get his huge thick, impasto like oil paintings so that they completely dreid through an through andwere not, as many paintings by Karel Appel did, were sagging. Dimensions 70 x 40 cm. Price on request.

 

 

Early tulips painting by Bram Bogart detail

 

Early tulips painting by Bram Bogart

 

Early tulips painting by Bram Bogart