Selecteer een pagina

Aantekeningen der Gallische, Burgerlyke, Alexandrynsche, Africaansche, en Hispanische oorlogen door Julius Caesar uit 1709.

Gaius Julius Caesar (100-44 v. Chr.) was een bekende Romeinse generaal en was kort voor zijn dood dictator perpetuus (voor het leven) van het Romeinse Rijk geworden. Volgens diverse bronnen zou hij op 20-jarige leeftijd zijn ontmaagd door Koning Nicomedes IV van Bithynia (destijds gelegen in het huidige meest Noord-westelijke deel van Turkije). Het gerucht dat hij de ‘vrouw’ van Nicomedes was geweest, bezorgde hem voor de rest van zijn leven de (spot)titel ‘Koningin van Bithynia’. Caesar ontpopte zich later desondanks als een notoire vrouwenversierder. De moord op Caesar (zie afbeelding Deel I, pag. 2, onderste deel) is vooral bekend geworden, omdat hij één van de samenzweerders aanspraak met “Ook gij, Brutus?” (in de lezing althans van William Shakespeare). Door het verraad van Marcus Junius Brutus (85-42 v.Chr.), die door Ceasar als zijn zoon werd beschouwd, werd Brutus de verpersoonlijking van het verraad. Brutus vond zelf juist dat hij door zijn deelname aan de samenzwering de vrijheid een grote dienst had bewezen. Tijdens de Franse Revolutie groeide Brutus uit tot een belangrijk symbool van de vrijheid. Er werd in Parijs op 23 september 1793 zelfs een cultus voor hem ingesteld (het Feest van Brutus). Caesar hield tijdens zijn militaire loopbaan aantekeningen bij en is daardoor ook bekend geworden als geschiedschrijver van het vroege Europa (zie bijv. http://www.vincenthunink.nl/documents/caesar_streven.htm). In 1709 verschenen deze ‘Aantekeningen der Gallische, Burgerlyke, Alexandrynsche, Africaansche, en Hispanische oorlogen’. Het was voor het eerst dat deze compleet in het Nederlands werden gepubliceerd. Ze zijn uit het Latijn ‘verduischt’ door Abraham Bogaert (1663-1727). De twee delen zijn gebonden in perkament, het papier heeft vochtplekken, wormgaatjes en er ontbreken kopergravures (waaronder de titelpagina van het tweede deel en het portret van Pompeius). Vier van de gravures zijn uitvouwbaar (één daarvan is beschadigd). Afmetingen 16,5 x 10 cm (2x). Prijs op aanvraag

 

Summary:

Julius Caesar (100-44 BC) was called the Queen of Bithynia because of his alleged sexual relation with King Nicomedes IV of Bithynia.

G. Julius Cesar, Aantekeningen der Gallische, Burgerlyke, Alexandrynsche, Africaansche, en Hispanische oorlogen, edited by Nicolaas ten Hoorn, Amsterdam, First print from 1709. The two parts are bound in vellum, the paper has moisture spots, worm holes and some copper engravings are missing (including the title page of the second part and the portrait of Pompeius). Four of the engravings are foldable (one of them is damaged). Size 16.5 x 10 cm (2 x). Price on request

 

Aantekeningen der Gallische, Burgerlyke, Alexandrynsche, Africaansche, en Hispanische oorlogen door Julius Ceasar 1709-1

Aantekeningen der Gallische, Burgerlyke, Alexandrynsche, Africaansche, en Hispanische oorlogen door Julius Ceasar 1709-5

Aantekeningen der Gallische, Burgerlyke, Alexandrynsche, Africaansche, en Hispanische oorlogen door Julius Ceasar 1709-3

Aantekeningen der Gallische, Burgerlyke, Alexandrynsche, Africaansche, en Hispanische oorlogen door Julius Ceasar 1709-4

Aantekeningen der Gallische, Burgerlyke, Alexandrynsche, Africaansche, en Hispanische oorlogen door Julius Ceasar 1709-6

Aantekeningen der Gallische, Burgerlyke, Alexandrynsche, Africaansche, en Hispanische oorlogen door Julius Ceasar 1709-8

Aantekeningen der Gallische, Burgerlyke, Alexandrynsche, Africaansche, en Hispanische oorlogen door Julius Ceasar 1709-9

Aantekeningen der Gallische, Burgerlyke, Alexandrynsche, Africaansche, en Hispanische oorlogen door Julius Ceasar 1709-10

Aantekeningen der Gallische, Burgerlyke, Alexandrynsche, Africaansche, en Hispanische oorlogen door Julius Ceasar 1709-2

Aantekeningen der Gallische, Burgerlyke, Alexandrynsche, Africaansche, en Hispanische oorlogen door Julius Ceasar 1709-11