Selecteer een pagina

Vrouwenliefde in de literatuur door Anna de Savornin Lohman 1902

Anna de Savornin Lohman (1868–1930) of voluit “Freule Catharina Anna Maria de Savornin Lohman” werd in 1895 journaliste/publiciste om in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Zij stond bekend om haar radicale ideeën en leefwijze. Zo was zij was aanhangster van “veelwijferij” en leefde zij rond 1900 al openlijk samen met een vriendin. Een vrouw kon volgens haar echter alleen gelukkig worden door zich geheel op te offeren aan een man, het liefst in een huwelijk, maar desnoods ook in de “vrije liefde”. Voorts was zij principieel tegenstander was van een uit zakelijke motieven gesloten huwelijk, hetgeen volgens haar een vorm van schijnheilige en dus verwerpelijke prostitutie zou zijn. Op haar 47e jaar trad zij in het huwelijk met de tien jaar oudere Hendrikus Theodorus Spoor. Hij overleed al na vier jaar, waarna Anna noodgedwongen haar oude schrijvende beroep weer moest opvatten. Het Jugendstil/art nouveau bandontwerp van dit in 1902 verschenen boek is van Anna Sipkema (1877-1933), getuige de initialen “AS”. Gezien de leeftijd is de conditie van het boek redelijk. Afmetingen 20 x 14,4 x 2,2 cm. VERKOCHT.

Vrouwenliefde in de literatuur by Anna de Savornin Lohman 1902

Anna de Savornin Lohman (1868-1930) or in full “Freule (Lady) Anna Maria Catharina de Savornin Lohman” became in 1895 journalist/publicist to meet in her own living. She was known for her radical ideas and lifestyle. She was a adherent of polygamy and lived around 1900 already openly together with a girlfriend. She thought however that a woman could only be happy by sacrifice herself entirely to a man, preferably in a marriage, but if necessary also in the “free love”. Furthermore, she was against a marriage made out of business motives, which should be a kind of sanctimonious and thus despicable prostitution. In her 47th year she married with the ten years older Hendrikus Theodorus Spoor. He died after four years, after which Anna was forced to take on her old profession of writing. The Jugendstil/art nouveau strap design of this in 1902 published book is by Anna Sipkema (1877-1933), see the initials “AS”. Considering the age the condition is of the book reasonable. Dimensions 20 x 14,4 x 2,2 cm. SOLD.

 

Vrouwenliefde in de literatuur by Anna de Savornin Lohman 1902

 

Vrouwenliefde in de literatuur by Anna de Savornin Lohman 1902

 

Vrouwenliefde in de literatuur by Anna de Savornin Lohman 1902

 

Vrouwenliefde in de literatuur by Anna de Savornin Lohman 1902

 

Anna de Savornin Lohman portret