Selecteer een pagina

Vroege linosnede Jan van der Zee 1921

De uit Leeuwarden afkomstige Jan van der Zee (1898-1988) studeerde van 1919 tot en met 1922 aan de Academie Minerva in Groningen. Tijdens zijn academietijd kwam hij in contact met De Ploeg. In 1923 nam hij voor het eerst deel aan hun jaarlijkse tentoonstelling. Bijna gedurende zijn gehele loopbaan bleef hij trouw aan zijn constructieve – bijna twee dimensionale – werk. Dezelfde “vlakheid” treft men ook aan bij Jan Mankes, van wie hij overigens zijn eerste tekenlessen kreeg. Deze kleine linosnede uit 1921 meet circa 13 x 8 cm en stelt waarschijnlijk een veemarkt voor. Uit de jaren 20 zijn slechts zeer weinig werken van Van der Zee bekend (zie blz. 15, Jan van der Zee, Fries Museum, 1986) Prijs op aanvraag.

Early linocut Jan van der Zee 1921

Jan van der Zee (1898-1988) was born in Leeuwarden. He studied from 1919 to 1922 at the Academie Minerva in Groningen. During this time he came into contact with De Ploeg. In 1923 he first took part in their annual exhibition. Almost throughout his entire career he remained faithful to his constructive – almost two dimensional – work. The same “flatness” are found also at Jan Mankes, from whom he received his first drawing lessons. This little linocut from 1921 measures about 13 x 8 cm and is probably a cattle market scene. From the 1920 ’s there are only very few works known by Van der Zee (see 15, Jan van der Zee, Fries Museum, 1986). Price on request.

 

Vroege linosnede Jan van der Zee 1921

 

Vroege linosnede Jan van der Zee 1921

 

Vroege linosnede Jan van der Zee 1921

 

Vroege linosnede Jan van der Zee 1921