Selecteer een pagina

Bloemstilleven door Jan Pieterszoon Franken 1919

Joannes Petrus Josephus (“Jan Pieterszoon”) Franken (1896-1977) was een alom gerespecteerd kunstenaar, die zijn opleiding genoot aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Frits Jansen (1856-1928) was daar zijn leraar. Volgens het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) was Franken vanaf 1915 actief als kunstenaar. Dit is dus een schilderij uit zijn vroege periode. Opvallend is het gebruik van felle kleuren. Elsevier Maandblad schreef in 1928 over de tentoonstelling van Franken in 1919 (citaat): “Op de eerste groote expositie in de kunstzalen d’Audretsch te ‘s-Gravenhage, in October 1919, kwam hij uit met stillevens en portretten, in sprekende kleur. Het waren de eerste blijde kreten over de schoonheid eener ontdekte wereld, die luid opschalden en verklonken”. Blijkens het etiket aan de achterzijde was dit schilderij kennelijk nr. 3 op de tentoonstelling. In 1925 kreeg Franken de Willink-van-Collen-prijs. Deze prijs werd destijds om de twee jaar uitgereikt door Maatschappij Arti et Amicitiae (de Amsterdamse kunstenaarsvereniging). Franken kreeg zijn grootste bekendheid door de houtsneden, die hij later in zijn carrière maakte. Dit olieverfschilderij is geschilderd op linnen. Afmetingen (zonder lijst) 57 x 45 cm. Prijs op aanvraag

Still life with flowers by Jan Pieterszoon Franken 1919

Joannes Petrus Josephus (“Jan Pieterszoon”) Franken (1896-1977) was a widely respected Dutch artist, who enjoyed his training at the Royal Academy of art in the Hague. Frits Jansen (1856-1928) was his teacher there. According to the RKD (Netherlands State Institute for art history) Franken was from 1915 active as an artist. So this is a painting from his early period. Striking is the use of bright colors. Elsevier Maandblad wrote in 1928 about the exhibition of Franken in 1919 (quote): “Op de eerste groote expositie in de kunstzalen d’Audretsch te ‘s-Gravenhage, in October 1919, kwam hij uit met stillevens en portretten, in sprekende kleur. Het waren de eerste blijde kreten over de schoonheid eener ontdekte wereld, die luid opschalden en verklonken”. According to the label on the back this painting was probably no. 3 at that exhibition. In 1925 Franken got the Willink-van-Collen-prize. This prize was awarded every two years by Arti et Amicitiae (the Amsterdam artists asssociation). Franken got his greatest fame by his woodcuts, which he made later in his career. This oil painting is painted on canvas. Dimensions (without frame) 57 x 45 cm. Price on request

 

Still life with flowers by Jan Pieterszoon Franken 1919-1

 

Still life with flowers by Jan Pieterszoon Franken 1919-2

 

Still life with flowers by Jan Pieterszoon Franken 1919-4

 

Still life with flowers by Jan Pieterszoon Franken 1919-3

 

Still life with flowers by Jan Pieterszoon Franken 1919-5