Selecteer een pagina

POVERNI-kastje tegen aardstralen

De Duitse wichelroedeloper Gustav Freiherr von Pohl “ontdekt” in de jaren twintig van de vorige eeuw het verschijnsel aardstralen. Aangezien aardstralen volgens hem kanker kunnen veroorzaken, bouwde Von Pohl kastjes die de stralen moesten nivelleren. Dit idee wordt met groot succes overgenomen door de Nederlandse magnetiseur J.M. Mieremet. Hij bouwt en verkoopt de zogenaamde “POVERNI’s”. Dit is een afkorting van POtentiaalVERschillen NIvelleren. Mieremet claimt dat het kastje een speciale legering bevat. Op het hoogtepunt van de hype betaalden mensen soms wel f 1.200 voor een authentiek POVERNI-kastje, dat officieel “slechts” f 125 kostte. In de jaren ’50 was hij een nationale bekendheid. Zelfs op Paleis Soestdijk – waar toen Koningin Juliana en Prins Berhard woonden – spoorde hij aardstralen op om de gezondheid van personen en de paarden te beschermen. Later werd door de officiële medische wetenschap vastgesteld dat de kastjes niet werkten en ze raakten vervolgens in de vergetelheid. Afmetingen 36,5 x 22 x 11 cm. Prijs op aanvraag

POVERNI-case against earth currents

The German dowser Gustav Freiherr von Pohl “invented” in the twenties earth currents. Because he believes that currunts cause cancer, Von Pohl builded cases to nivilate the currents. This idea is succesfully taken over by the Dutch magnetizer J.M. Mieremet. He builded and sold the so called “POVERNI’s”. This is a abbreviation of “POtentiaalVERschillen Nivelleren”. Miermet claimed that the case consists a special alloy. On top of the hype some people paid f 1.200 for a authentical POVERNI, which officially costet “only” f 125. In the fifties Mieremet was a national celebrity. Even in Paleis Soestdijk – where at that time Queen Juliana and Prince Bernhard resided – he detected earth currents to protect the health of the humans and the horses. Later on the official medical science proved that the cases didn’t work and they fell into oblivion. Dimensions 36,5 x 22 x 11 cm. Price on request

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA