Selecteer een pagina

Boek Voor een distel een mirt

Dit boek van Abraham Kuyper (1837-1920) verscheen voor het eerst in 1891. Het bandontwerp van deze druk is van Jacobus Philippus Wormser (1878 – 1935). Rond 1900 was Wormser als zelfstandig architect en sierkunstenaar gevestigd in Amsterdam. Kuyper gold destijds als de leider van conservatief Gereformeerd Nederland. Bij deze frivool ogende boekband verwacht je eerder een zoete damesroman. De boektitel is door Kuyper ontleend aan Jesaia 55:13 (citaat): “De Distel is het beeld van u en mij, gelijk we in zonde ontvangen en geboren zijn. De Mirt is wat God de Heere door zijn onwederstandelijke genade van ons maakt …”. Het boek is gebonden door de Firma C.H.F. Wöhrmann & Zonen in Zutphen. Afmetingen 21 x 16 cm. Vraagprijs € 15

Dutch book Voor een distel een mirt

This book of Abraham Kuyper (1837-1920) first appeared in 1891. The band design of this print is of Jacobus Philippus Wormser (1878-1935). Wormser worked around 1900 as an independent architect and ornamental artist in Amsterdam. The book is bound by the Firma C.H.F Wöhrmann & Zonen in Zutphen. Dimensions 21 x 16 cm. Asking price € 15

 

Dutch book Voor een distel een mirt-1

 

Dutch book Voor een distel een mirt-2