Selecteer een pagina

Boek met tekening en opdracht van Pierre Alechinsky uit 1974.

Pierre Alechinsky (1927) is een bekende in België geboren kunstenaar, voornamelijk bekend als schilder en graficus van de Cobra groep. In 1949 sloot hij zich bij deze groep aan. Hij werd vervolgens één van de drijvende krachten achter de Belgische tak van de Cobra. In de jaren ’50 kwam Alechinsky in contact met de Chinese en Japanse  kunst, die zijn werk sterk hebben beïnvloed. In 1973 illustreerde hij het boek Laborinthe van de Franse Cobra dichter Jean-Clarence Lambert (1930). Deze druk is de zogenaamd “Code 2 (Bibliopus), Éditions G. Fall, 1973”. De tekening op pagina 1 met de opdracht “Condralement”, dit is Frans voor “vriendelijke groeten”, werd in februari 1974 door Alechinsky gemaakt tijdens een bezoek aan Amsterdam. Het boek is een paperback, waarvan de band aan de binnenzijde kennelijk ooit met wat lijm is gerepareerd. Voor het overige is het boek van 88 pagina’s in goede gebruikte staat. Afmetingen boek (en tekening) 27 x 18 cm. Prijs op aanvraag.

Book with drawing and command by Pierre Alechinsky from 1974.

Pierre Alechinsky (1927) is a well known in Belgium-born artist, mainly known as a painter and graphic artist of the Cobra group. In 1949 he joined this group. He was then one of the driving forces behind the Belgian branch of the Cobra. In the 1950s came Alechinsky in contact with the Chinese and Japanese art, which have strongly influenced his work. In 1973 he illustrated the book Laborinthe of the French Cobra poet Jean-Clarence Lambert (1930). This pressure is the so-called “Code 2 (Bibliopus), Éditions g. Fall, 1973”. The drawing on page 1 with the command “Condralement”, this is French for “best regards”, was in February 1974 made by Alechinsky during a visit to Amsterdam. The book is a paperback. The band is apparently repaired at some time with some glue on the inside. Other than that, the book of 88 pages in a good used condition. Dimensions book (and drawing) 27 x 18 cm. price on request.

Livre avec dessin et commande de Pierre Alechinsky 1974

Pierre Alechinsky (1927) est bien connu en Belgique-né artiste, surtout connu comme peintre et graphiste du groupe Cobra. En 1949 il rejoint ce groupe. Il était alors une des forces motrices derrière la branche Belge du Cobra. Dans les années 1950 est venu Alechinsky au contact de l’art chinois et japonais, qui ont fortement influencé son travail. En 1973, il a illustré le livre Laborinthe du Cobra poète Français Jean-Clarence Lambert (1930). Cette pression est le “Code 2 (Bibliopus), Éditions g. Fall, 1973”. Le dessin à la page 1 avec la commande “Condralement” était en février 1974 par Alechinsky faite lors d’une visite à Amsterdam. Le livre est un livre de poche. La bande est apparemment réparée avec de la colle à l’intérieur. Autre que cela, le livre de 88 pages en bon état utilisé. Dimensions livre (et dessin) 27 x 18 cm. Prix sur demande.

 

Book with drawing and command by Pierre Alechinsky's 1974

 

Book with drawing and command by Pierre Alechinsky's 1974

 

Book with drawing and command by Pierre Alechinsky's 1974